Vi har nu även djururna sand med olika storlek och olika färger.